ၾွၼ်ႉ Unicode လႄႈ Zawgyi-Tai လၢႆႈၸူးၵၼ်

Unicode Zawgyi-Tai

Unicode

Zawgyi-Tai

Why does PangLong Converter can support only for Shan words? Please click here for case study.
Found a bug ? Please , open new issue.
By TawngPha Information Technology Team. PL Converter base on Rabbit Script.

ဢဝ်မႃးတီႈ - https://tawngphait.github.io/plconverter
မူရင်း(ဗမာစာအတွက်) - www.rabbit-converter.org/Rabbit

ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်

  1. ၶႅမ်ႉတႄႉတႄႉၶႃႈ၊ ငိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ်ယႂ်ႇၼမ်ၶႃႈ။

    ReplyDelete
သင်မီးၶေႃႈထၢမ်လႄႈ တၢင်းႁၼ်ထိုင်ၼႆ တႅမ်ႈၽၢၵ်ႇဝႆႉလႆႈယူႇ။